Gizlilik Sözleşmesi

  • Kişisel Verilerin Aktarımı
  • Misafir İletişim Açık Rıza Beyan Metni
  • Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni
Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Misafir İletişim Açık Rıza Metni'nde açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili nakit alımcılar, kamu kurumları ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Ayrıca veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknolojileri, çağrı merkezi hizmetleri, SMS hizmetleri, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması, nakit alımcılar gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kim?

Hizmetlerini www.otolira.com internet sitesi (“Site”) üzerinden yürüten KISIKLI MAH. ALEMDAĞ YAN YOLU CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: 3 ÜSKÜDAR/ İSTANBUL adresinde yerleşik APİSOFT YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Otolira”, “biz”, “bize” veya “bizim”)

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleniyor?

Kişisel verileriniz (“Veri Sahibi”, “siz”, “size”, “sizin”), Otolira ile oluşturduğunuz ilişkiye bağlı olarak farklı amaçlara bağlı olarak ve farklı hukuki sebeplere bağlı olarak işlenebilecektir. Aşağıdaki tablodan ilgili veri sahibi kategorinizi belirledikten sonra hangi verilerinizin hangi amaçlara göre ve hangi hukuki sebebe dayanarak işlendiğini detaylı olarak görebilirsiniz.

Söz konusu bilgiler en detaylı şekilde yazılmış olup Otolira ile olan ilişkinize bağlı olarak birden fazla veri sahibi kategorisine giriyor olabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde ilgili kişisel veri(leri) ancak açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. Rızanızı her zaman geri alma imkanına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Rıza vermeniz halinde Otolira olarak hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizden haberdar olmanız ve düzenlediğimiz kampanyalara katılım sağlayabilmeniz amacıyla faaliyet alanlarımıza ve hizmet kapsamımıza ilişkin tanıtım, reklam ve pazarlama materyallerini ve hizmetlerimize ilişkin detayların yer aldığı e-postalar, smsler tarafınıza göndererek ve aramalarla kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Aynı zamanda işbu hizmet detaylarına ilişkin materyalleri ve reklam-pazarlama materyallerimizi periyodik olarak size gönderebilmek için kişisel verilerinizi saklayacaktır.

Veri Sahibi Veri Kategorisi ve İşlenen Kişisel Veri(ler) İşlenme Amacı/Amaçları İşlenmenin Dayandığı Hukuk Sebep(ler)
Çevrimiçi Kullanıcı, Ziyaretçi İşlem Güvenliği Bilgileri (Kullanıcı adı ve şifreler, IP adresi ve başkaca internet üzerinden kimlik belirleyiciler, Hesap ayarları, Tarayıcı türü ve sürümleri, Zaman dilimi ve yer ayarları, Uyumlu tarayıcı ekleri, türleri ve sürümleri, İşletim sistemleri ve platformu, İnternet sitemize ve internet sitemizin kullanımına, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgilere erişebilmek için kullandığınız aygıtlardaki diğer teknolojiler) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık rıza
Potansiyel Müşteri Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. kimlik no, Kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler)
İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Giriş – çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları)
Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, Fiyat bilgisi, Müşteri yorumları, Chat kayıtları) Araç Bilgileri (Plaka, Model-marka, Ruhsat bilgileri) Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibin ve Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza
Müşteri Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, T.C. kimlik no, İmza, Kimliğin ilk sayfasında yer alan bilgiler)
İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Giriş – çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları)
Müşteri İşlemleri (Ses kaydı, Fiyat bilgisi, Müşteri yorumları, Chat kayıtları)
Araç Bilgileri (Plaka, Model-marka, Ruhsat bilgileri)
Hukuki İşlem Bilgisi (Uyuşmazlık durumunda dava dosya bilgileri, İhtarnameler ve adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)
Finans Bilgisi (Kredi Kart bilgileri, IBAN numarası bilgileri) Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza
Çalışan Adayı Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Doğum tarihi/yeri)
İletişim Bilgileri (Telefon No, Adres, E-posta adresi)
Özlük Bilgileri (Askerlik durumu ve Özgeçmiş Bilgileri) ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Yabancı dil bilgisi, Eğitim/Çalışma geçmişi) Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza
Çalışan Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Kimlikte yer alan veriler, AGİ bilgileri, SGK sicil no, imza)
İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
Özlük Bilgileri (Askerlik durumu ve Özgeçmiş bilgileri, İzin bilgileri, Disiplin soruşturması, Performans bilgileri) ve Mesleki Deneyim Bilgileri (Yabancı dil bilgisi, Eğitim/Çalışma geçmişi)
Hukuki İşlem Bilgisi (İcra dosyası/dava dosya bilgileri, İhtarnameler ve adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)
İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresi bilgileri, Kullanıcı adı ve parola bilgileri, İnternet sitesi giriş – çıkış bilgileri, E-posta trafik logları, Kurumsal e-posta hesabı arşivleri, Şifre ve parola bilgileri)
Finans Bilgileri (Ücret, Borç/Bakiye bilgileri, Banka hesap bilgileri)
Sağlık Bilgisi (Engellilik durumu, Sağlık raporu, Kan grubu) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi; İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Açık rıza
İş Ortağı Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, T.C./Vergi kimlik no)
İletişim Bilgileri (Telefon no, Adres, E-posta adresi)
Hukuki İşlem Bilgisi (Uyuşmazlık durumunda dava dosya bilgileri, İhtarnameler, adli/idari yazışmalarda yer alan veriler)
Finans Bilgisi (Banka hesap bilgileri) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliyor?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve iş birliği içerisinde olduğumuz şirketlere, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve sunduğumuz hizmetlerden faydalanmanız için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak İngiliz menşeili hissedarımıza ve Ukrayna menşeili bilişim teknoloji desteğimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ziyaretiniz esnasında veya iş / ticari ilişkisi süresince tarafımızdan fiziki ve elektronik yöntemler ile işburada yazan amaçlara veya açık rızanıza dayalı olarak yurtiçinde bulunan veritabanlarında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK Madde 11. Kapsamındaki Haklarınız ve Bize Başvuru Yöntemleriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinize aktarıldığını üçüncü kişilere bildirme,
Yasa ve diğer düzenlemelerin ilgili hükümlerine uygun olarak verilerinizin işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren nedenlerinin ortadan kalkması veya imha edilmesinin istenmesi halinde kişisel verilerinizin silinmesi ve bu bağlamda aktarılan kişisel verilerinizin işlenmesi halinde üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı ve taleplerinizi Başvuru Formu’nu doldurarak …………………………………’ine iletebilirsiniz. Başvurunuzu değerlendirmemize müteakip mümkün olan en kısa sürede ve başvurunuzun bize ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde size geri dönüş sağlayacağız.

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

OTOLİRA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “OTOLİRA AYDINLATMA METNİ’nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, OTOLİRA tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

OTOLİRA tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan veri işleyen hizmet sağlayıcılarına kişisel verilerimin aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.